A2 bike

A-2 kategooria (ainult B kategooria omanikele)

Koolitusele on võimalik registreeruda meie veebilehel või klassiruumis. Võimsuse piirang 35kW ja võimsuse ja massi suhe 0,2kW/kg. Harjutamiseks ja eksamiteks kasutatav mootorratas peab olema võimsusega 25-35kW. Juhiloa taotlemisel peate olema vähemalt 1 8aastane. Võite alustada õpingutega 17,5 aastaselt. Teil peab olema põhi- või alaline juhiluba.